Utsnitt av kart fra 1868, altså noen år etter at bildet ble tatt. Barna står ved østenden av vannet.