Utsnitt av kart fra 1910 over Solheimsviken. Solheimsvikens Notfabrik er så vidt kommet med