Foreløpig er det anleggsområde ved Nonnekloppen. Slik blir broen broen når den tas i bruk