Årstadboere slipper fortsatt bompenger i egen bydel

Årstadboere som ferdes med bil i egen bydel slipper å møte dette skiltet også etter 1. januar 2019.

15 nye bomstasjoner kommer i drift fra 1. januar. Mens mange i Åsane og Fana da får bompenger for å kjøre korte avstander i nærmiljøet, vil de aller fleste årstadboere fortsatt slippe det. I området som først fikk bybane (2010) vil man kunne kjøre nærmere ti kilometer på kryss og tvers i bydelen uten å betale bompenger til finansiering av blant annet bybane.

Det aller meste av Årstad bydel ligger innenfor bomstasjonene i Fjøsangerveien, Storetveitveien og Nattlandsveien i sør og bomstasjonene på Kalfaret, Nygårdsbroen, Michael Krohns gate og Gyldenpris i nord og vest. Fra Nattlandsfjellet i sør kan man kjøre til Gyldenpris i nordvest, en strekning på ca. 8 km. Fra Grønnestølen i sør til Svartediksveien i nordøst er det like langt. På samme måten kan man kjøre fra Kristian Bings vei øverst på Løvstakksiden til Sollien og Kolstien på Landås.

15 nye bomstasjoner

Nå bygges de nye bomstasjonene. Denne uken blir de første portalene satt opp.  Arbeidet med å bygge de 15 nye bomstasjonene startet i sommer og er så langt i rute til innkreving etter planen skal starte opp 1. januar 2019. Denne uken ble den første portalen montert i Steinsvikvegen.

I ukene og månedene fremover vil Statens vegvesen ferdigstille grunnarbeidene og montere portalene slik at de er klare for tekniske tester i desember. Arbeidet ventes ikke å få konsekvenser for trafikkavvikling.Både portaler og teknisk utstyr er nytt og ser annerledes ut.

For mer informasjon om bomstasjonene, se ofte stilte spørsmål på www.miljøløftet.no  og www.ferde.no

Nye og eksisterende bomstasjoner.