Årstadboere som ferdes med bil i egen bydel slipper å møte dette skilte,