Kari Aarø fra Landås ny leder i Den norske jordmorforening

Kari Aarø fra Landås er valgttil ny leder i Den norske jordmorforening.

– Jeg er utrolig stolt og beæret over å bli leder for Den norske jordmorforening. Med engasjementet fra landsmøtet i ryggen er det med stort pågangsmot vi nå skal fortsette arbeidet med å forbedre og trygge arbeidsvilkår for jordmødre i Norge og fremme kvinnehelse og likestilling, sier nyvalgt leder, Kari Aarø, som bor i Idrettsveien på Landås.

Kari Aarø er 44 år og har 18 års erfaring som jordmor. Hun har bred erfaring gjennom forskjellige stillinger ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Hun har vært involvert i et tverrfaglig prosjekt i Bergen kommune som omhandler svangerskapsomsorg.

– Vi er jordmødre med hele oss. Å jobbe for å bevare jordmorfaget er spesielt viktig for meg. Vi skal sørge for at jordmors kompetanse blir sikret og verdsatt, sier den nye lederen. – Jordmors arbeidsoppgaver skal ikke erstattes av andre yrkesgrupper. Å verdsette jordmødre betyr også å forbedre lønn og arbeidsforhold. Vi vil arbeide for å øke bemanningen og grunnlønnen for jordmødre i helseforetakene. Dette vil være med på å beholde sårt trengt jordmorkompetanse i helseforetakene. Vi må få helsemyndighetene til å forstå at dette er en nødvendighet for å gi et trygt fødsels- og barseltilbud, sier Aarø.

Gravide må selv få velge mellom fastlege og jordmor

– Det er på høy tid kvinner får det tilbudet de selv ønsker. Dette betyr blant annet at kvinner skal kunne velge om de ønsker å gå til fastlege eller jordmor under svangerskapet. Kvinner skal kunne velge hvor og hvordan de vil føde. Kvinner skal kunne velge om de vil bli på sykehuset etter fødsel eller om de ønsker oppfølging av jordmor hjemme i barseltiden, sier Kari Aarø. Hun ble valgt til ny leder under Den norske jordmorforening sitt 47. landsmøte i Fredrikstad 20.-21.september.