Fantoftgården sett fra studentbyen, slik bygget tar seg ut i utbyggers planbeskrivelse. Illustrasjon BO Arkitekter AS