Fantoftgården til høyre slik bygget tar seg ut i utbyggers planbeskrivelse. Illustrasjon BO Arkitekter AS