Nye Kristianborg barnehage klar i 2020, ti år etter planen

Fotomontasje av nye Kristianborg barnehage, som får 160 plasser. Illustrasjon Opus Bergen AS.

Nye Kristianborg barnehage skal stå klar med 80 plasser i 2020. Den gamle midlertidige barnehagen ble tatt i bruk i 2007 og skulle maksimalt fungere til 2010. Andre byggetrinn omfatter ytterligere 80 plasser.

Barnehagen åpnet 30. juli i avlastningslokale på Storetveitmarken. Det midlertidige barnehagebygget i Conrad Mohrs vei var ikke egnet til langvarig bruk og skal fjernes.

Opus Bergen AS har på vegne av Bergen kommune, Etat for utbygging, fremmet planforslag for barnehagen på en tomt like nordøst for Kristianborgvannet. Hensikten med planarbeidet er å omgjøre den midlertidige barnehagen til en permanent barnehage i samsvar med Barnehagebruksplanen 2016 –2030. Byrådet behandlet saken 20. september. 4. oktober behandles den i komité for miljø og byutvikling.

Det legges til rette for et nytt permanent bygg i to etasjer, ca. 2.000 kvadratmeter bruttoareal, samt nødvendige uteoppholdsarealer. Kapasiteten planlegges økt fra dagens 120 barn til ca. 160 barn i to byggetrinn. Adkomsten blir som i den gamle barnehagen fra Conrad Mohrs vei.

Bygget til Kristianborg barnehage er fraflyttet og barnehagen midlertidig etablert i containerbygg på Storetveitmarken. Etat for utbygging planlegger for at en permanent barnehage kan være klar til innflytting i august 2020 med oppstart av bygging april/mai 2019. Det legges i første omgang til rette for realisering av første byggetrinn, med 80 barnehageplasser.

Skulle holde maksimalt i tre år, ble brukt i ti år

Kristianborg barnehage var den første av kommunens midlertidige barnehager da den ble tatt i bruk i oktober 2007. 40 barn gikk i barnehagen fra starten, men da alle barna var på plass i barnehagen, var det ca. 120 barn med til sammen 14 forskjellige språk.

– De midlertidige barnehagene er fullverdige barnehager, men vil så raskt som mulig bli erstattet med permanente plasser andre steder. Når permanente barnehagebygg er etablert andre steder, vil de midlertidige paviljongene fjernes. De midlertidige barnehagene vil ha en funksjonstid på maksimalt tre år, het det på kommunens hjemmeside da Kristianborg barnehage ble tatt i bruk.