Dette 222 bildet tok Olai Schumann Olsen på begynnelsen av 1930-tallet. Lien 26 er innflyttet, mens Lien 28 og 30 er under oppføring