Utsnitt av kart over Årstad i 1921. Michael Krohns gate og Lien er tegnet inn