Det foreslåtte utbyggingsområdet ligger mellom Storetveitveien og Nyhaugveien. Foto Google Maps.