IFAs ukjente fortid i Fjøsangerveien

«Kronstad sett fra International Farvefabrikk i Fjøsangerveien» er tittelen på dette bildet. i BS-samlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen. Det skal være tatt mellom 1906 og 1916, i en tid da det var meget populært med bart. Om det kun er administrasjonen som er avbildet, vites ikke, men Lars Pihl Johannesen, som fra starten i 1906 til 1949 var direktør og disponent i bedriften er nok blant mennene.

International Farvefabrik AS, IFA, drev i om lag 65 år malingsproduksjon i Damsgårdsveien. Bedriftens sentrale beliggenhet ved Damsgårdssundet gjorde den til et landemerke. De første ti årene i Fjøsangerveien fins det lite informasjon om.

Bedriften ble startet i 1906 av Lars Pihl Johannesen, som til 1949 var direktør og disponent i bedriften. I mange år hadde IFA adresse Damsgårdsveien 35, men før den flyttet ut dit skal den ha holdt til i Fjøsangerveien. Ifølge Bergen Byleksikon holdt bedriften fra starten til den ble nedlagt 1983 til i Damsgårdsveien. Dette stemmer imidlertid ikke med bildet over.

«Kronstad sett fra International Farvefabrikk i Fjøsangerveien»

Adressen fremgår av tittelen på et vinterlig bilde av ukjent fotograf i BS-samlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen. Bildet skal være tatt mellom 1906 og 1916, dvs mellom bedriftens grunnleggelse og trolig starten på virksomheten i Damsgårdsveien. Tittel på bildet er «Kronstad sett fra International Farvefabrikk i Fjøsangerveien». I bakgrunnen skimtes Ulriken til høyre og en snipp av Løvstakken og bebyggelsen på Kronstad. Kanskje noen av leserne kan gi en mer nøyaktig beskrivelse av hvor bildet er tatt fra?

Maling til skip

Lars Pihl Johannesen ble født i 1879. Han gikk ut Hambros skole i 1893 og tok tre års videreutdanning ved college i Storbritannia. Etter ti års arbeid i utlandet kom han tilbake til Norge i 1905 og startet året etter A/S Norsk Skibscomposition (senere International Farvefabrik A/S). På denne tiden skjedde overgangen fra seil- til dampskip, noe som resulterte i sterk vekst i nybyggingen av skip. I 1910 var han medstifter av Bergens første drosjeselskap, A/S Taxameter.

I begynnelsen spesialiserte fabrikken seg utelukkende i skipsbunnstoffer og malinger, men tok etter hvert opp produksjon og salg av industrimalinger, boksmalinger og lakker i alle kvaliteter.

Tegning av International Farvefabrik AS i Damsgårdsveien 35 fra boken «Norges næringsveier i tekst og billeder».

Ifølge Det Norske Næringsliv (1945) var bedriften en av landets største i bransjen med spesialmalinger og lakker til ethvert behov og en kapasitet opp til 2000 tonn årlig.

– Ved hjelp av det mest moderne lakkokeri, filtreringsanlegg, miksere og møllemaskineri oppnåes denne produksjon ved hjelp av 25 arbeidere, mens firmaet ellers til administrasjon og salgsarbeid beskjeftiger like mange funksjonærer.

Satset på lysarmaturer

I 1946 opprettet firmaet IFA Electric, som produserte bl.a. lysrørarmaturer. I 1957 tok bedriften i bruk nybygg på syv etasjer på Ulsmåg. Da bedriften feiret 50-årsjubileet i 1956, hadde den 150 ansatte og hadde en omsetning på nær 200 mill. kr. Da Lars Pihl Johannesen gikk av i 1946, overtok sønnen Conrad Pihl Johannessen. Han trakk seg ut i 1982. Malingsproduksjonen opphørte og Glamox overtok bedriften på Ulsmåg. Siden ble selskapet avviklet.

Villa Skjoldnes

Lars Pihl Johannesen og konen Siri bodde i Villa Skjoldnes, som ble bygget i 1922. Under krigen holdt både tyske offiserer og britisk etterretning til i huset. Da Lars Pihl Johannesen døde i 1962, ble huset solgt. Statens jordmorskole flyttet inn i 1971. I 1991 kjøpte Jan Ramstad eiendommen, som ble tatt i bruk som selskapslokale. Nå er Villa Skjoldnes i ferd med å bli en del av Skjoldnes-prosjektet, som ferdig utbygd vil omfatte 220 boliger.