Ole Hansens kolonialforretning i Slettebakksveien 84 var en av Bergens første selvbetjeningsbutikker. Foto Norvin Reklamefoto 1976. Norvins samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.