Reklame fra 1961 for Ole Hansens k.olonialforretning.