Jentene kom sterkt da de endelig fikk ja

Dette bildet av Landås skoles strykeorkester er hentet fra 50-års jubileumsskriftet til Landås skole, som kom ut i 2006. Orkesteret ble stiftet av entusiastiske foreldre i 1958, året etter at skolen stod ferdig.

1950-tallet var en blomstringstid for skolekorps, ikke minst fordi jentene først i 1956 fikk formelt adgang til å delta.   Noen steder gjorde de seg ekstra bemerket, som i Landås Skoles Strykeorkester. Det ble etablert i 1958, altså for 60 år siden i år. Da dette bildet ble tatt, var det nesten bare jenter i korpset.

Lærer var inspirerende leder

Korpset øvde en time i uken, og i tillegg hadde hvert medlem en halv times individuell undervisning. I mange år hadde de også aspirantorkester med ukentlig øving. Hvert år dro orkesteret med sin dirigent, lærer Alma Marie Kvamme Bjørkmann (1927-2010), og en flokk foreldre på weekendtur med innlagt øving. Korpset oppnådde et høyt nivå og fikk et godt rykte.

De resulterte i mange spillejobber på større tilstelninger, kirkekonserter og eldreorkestre.

Bjørkmann var en inspirerende leder helt til 1982. Da hun sluttet, var det vanskelig å finne hennes etterfølger, og korpset ble oppløst. Skolen hadde da færre elever, og nye fritidssysler hadde kommet til.

Øyvind Knaus Fosshagen, som bor i Nordbø ved Svartediket, er blant medlemmene i Landås Skoles Strykeorkester som har gjort musikken til sitt levebrød. tegning fra Fosshagens nettside, www.fosshagen.no.

Ble musikere på heltid

Noen av medlemmene ble imidlertid musikere på heltid. Blant medlemmene som startet sin musikalske løpebane i strykeorkesteret er Øyvind Knaus Fosshagen.  Han spilte klassisk fiolin i orkesteret fra 1975 til 1981 og har i mange år arbeidet som musiker og produsent. Fosshagen var med på Øystein Sundes album «Meget i sløyd» (2008) og medlem av The Bluegrass Playboys, et av de mest brukte studiomusikerne innen sjangeren i Norge. Han medvirket på eller hatt ansvar for plater til en rekke artister, blant andre Cato Sanden, Rune Hauge, Erik Moll, Stormwinders og Andreas Segrov Band.