Byvisjon 2020. Slik så man for seg området rundt Store Lungegårdsvann i 2010.