Slik så man for seg Danmarksplass. Beskåret bilde! Eneste kjøretøy er en bybanevogn.