Slik så man for seg Danmarksplass. Eneste kjøretøy er en bybanevogn.