Beitende kyr ved bredden av Isdalsvannet på 1860-tallet. Garmannslund i bakgrunnen. Foto Marcus Selmer. Marcus Selmers samling, Universitetsbiblioteket i Bergen