Garmannslund lå ved nordenden av Isdalsvannet. Utsnitt av kart fra 1907.