Veteraner ble for dyre, unge Haukeland-musikanter overtok

I 1946 gikk Haukeland Ungdomskorps sammen med Ny Krohnborg Ungdomskorps og ble til Årstad Musikkorps. Her marsjerer Årstad Musikkorps i Oslo i 1947. Bilde fra boken «Musikkorpsene i Norge» (1956).

Snakk om å hoppe etter Wirkola: fire måneder etter at Haukeland Ungdomskorps ble stiftet 29. januar 1929 fikk de i oppgave å stå for spillingen på 17. mai i Haugesund. Grunnen var at byens eminente janitsjarkorps Heimdal hadde solgt seg for dyrt og ble erstattet av en gruppe ungdommer fra Bergen.

Heimdal er Haugesunds eldste korps. Det ble startet i 1903 og hadde spilt for byens befolkning på 17. mai hvert år siden starten. Korpset har siden 1980 vært et rent brassband. Haukeland Ungdomskorps ble senere Årstad Musikkorps. Dette korpset ble lagt ned i 1992, men har de siste årene delt ut solistpris under Hordablæsten.

Bakgrunnen for Haukeland Ungdomskorps sin opptreden i Haugesund var følgende: I Haugesund hadde det på slutten av 1910-tallet vært hyppige kommunale konserter med fri adgang. De siste ble holdt i 1917. Sentralt på mange av konsertene var byens populære musikkorps Heimdal.  I 1918 ble det ingen kommunal bevilgning fordi kommunen hadde planer om å starte et kommunalt musikkorps. Dermed ble det i stedet betalte konserter med Heimdal.

Topporkester ble for dyrt

Til feiringen av 17. mai 1919 hadde Heimdal på forespørsel forlangt en pris som 17. maikomiteen syntes var så høy at de i stedet leide inn Haukeland Ungdomskorps fra Bergen. Hvordan de fikk kontakt med det fire måneder gamle orkesteret fra Bergen har det vært umulig å finne forklaring på. I en notis heter det at en av de vanskeligste oppgavene 17. maikomiteen hvert år har er å skaffe god musikk for dagen.

«I år har man igjen hatt et svare strev med dette problem. Det viste seg at man ikke kunne engasjere så kostbar musikk som Heimdal, og så har de leiet et musikkorps i Bergen som altså kommer hit og spiller 17. mai». Dette var første gang i Heimdals historie at de ikke var med på å utføre musikken på den store festdagen.

Ble «kommunale» musikanter

Det kommunale korpset ble en realitet og het Haugesund kommunekorps til 1929, da det tok sitt gamle navn Heimdal igjen. Det fremgår ikke av boken «Sang og musikkliv i Haugesund» hvordan haugesunderne tok imot det fire måneder gamle korpset fra Bergen. Kanskje var Heimdal-medlemmene til stede og lyttet til de unge musikantene fra Bergen?

De fjorten medlemmene som var med i Haukeland Ungdomskorps fra starten kom fra Haukeland Skoles Guttemusikkorps, som ble startet i 1909. Som korpsets første styre ble valgt Olav Drange (formann), Rolf Berg, Martin Bernsen og Frantz Ludvigsen.  Ludvigsen (1910-1987) var i nærmere 60 år aktivt med i skole- og amatørmusikkbevegelsen og var formann i Årstad Musikkorps. Han begynte i guttemusikkorpset i 1923 og ble utnevnt til æresmedlem i korpset.

Haukeland Ungdomskorps var et meget aktivt korps og deltok på samtlige krets- og landsstevner. Korpsets formenn fra 1929 til 1955 var Olav Drange, Rolf Berg, Frantz Ludvigsen, Leif Johannessen, Ivar Griff Rasmussen, Leif Hansen, Harald Gjertsen, John Bjørkås og Valther Eriksen. I 1955 hadde korpset 45 medlemmer, ifølge boken «Musikkorpsene i Norge» (1956).

Stor aktivitet

Aviser fra 1930- og 40-tallet forteller om en rekke opptredener. I juni 1935 var det folkefestaften i Solhaug park. «Der blir opptreden ved sangforeningen Freidig og Haukeland Ungdomskorps, som begge vil gjøre sitt beste for at konserten skal bli vellykket». I juni 1936 hadde de friluftskonsert på Skansen under dirigent Håkon Bakkes ledelse. Julaften 1940 spilte de i Solheim interimskirke.

Slo seg sammen med Ny Krohnborg Ungdomskorps

I 1946 gikk korpset sammen med Ny Krohnborg Ungdomskorps, som ble startet under krigen. Dette korpset hadde medlemmer som hadde falt for aldersgrensen i Ny Krohnborg Skolekorps, som ble stiftet i 1934. Etter sammenslutningen tok korpset navnet Årstad Musikkorps.

Korpset var først ute med å invitere skolekorpsene i nærmiljøet til vårkonserter. Dette var en viktig konsert for skolekorpsene og for Årstad Musikkorps. Korpset rekrutterte medlemmer fra Fridalen skoles musikkorps, Haukeland skoles musikkorps, Landås skoles musikkorps, Natland skoles musikkorps og Slettebakken skoles musikkorps. Rekrutteringen ble etter hvert så dårlig at korpset i 1992 valgte ikke å spille mer. De seks musikantene som den gang var igjen, begynte å spille i andre korps i Bergen. Korpset sitt navn og styre har bestått siden.

Solistpris

Styret i Årstad Muskkkorps har ønsket å hedre unge fremadstormende talenter i Hordaland og etablerte i 2017 «Årstad Musikkorps solistpris» som en del av NMF Hordaland sin konkurranse Hordablæsten. Prisen består av et diplom og 5000 kroner og deles ut i samarbeid med NMF Hordaland til vinner av eldste solistklasse i Hordablæsten. Neste gang prisen deles ut blir 23. og 24. mars 2019 i Grieghallen.