Dette bildet med Landåsveien i forgrunnen tok Atelier KK allerede i 1920. Nyere KK-samling, Univiersitetsbiblioteket i Bergen