Fra Ny-Landås sommeren 1940. Bak skimter vi Landåsveien. Fra Stein Thowsens billedsamling. Bildet er hentet fra boken Bergen farvel til et århundre. Forlaget Livskunst kopi