Slik vil Bue-bygget ta seg ut fra krysset Fabrikkgaten – Fjøsangerveien. Illustrasjon OG Arkitekter AS