Nå er sykkelveien med fortau tatt i bruk

Nå kan sykkelveien med fortau tas i bruk på hele strekningen fra Minde Allé til Fabrikkgaten.

Nå er den nye sykkelveien med fortau mellom Minde Allé og Fabrikkgaten tatt i bruk. 

Den nye veien krysser et område som normalt vil få togtrafikk en kort periode to ganger i døgnet. Det har derfor vært nødvendig å få på plass et sikkerhetssystem som varsler gående og syklister og stenger vegen når det er togtrafikk på området.

– Vi har testet anlegget og gått gjennom de siste endringene sammen med Bane NOR. Systemet fungerer som planlagt, og nå kan vi åpne sykkelveien for bruk, sier prosjektleder i Statens vegvesen Beate Eide Riisnæs.

Frem til sommeren 2019 vil sykkelveien og godstogene dele spor på et lite stykke.

Slik fungerer det:

  • Sykkelveien vil som hovedregel være åpen hele døgnet.
  • Veien blir stengt når det er togtrafikk i området, normalt i 10 minutter mellom klokken 9.30 og 10.30 og 10 minutter mellom klokken 04.00 og 05.00. Da skjer følgende:
  1. Når toget nærmer seg, vil gule varsellys begynne å blinke for å informere syklistene om at de må benytte omkjøringsveien via Kanalveien.
  2. Røde varsellys begynner å blinke og varselklokker blir aktivert ved portene i hver ende av overgangen.
  3. Portene blir stengt. Når portene er lukket vil varselklokkene slutte å ringe, mens gul og rød varselblink vil lyse helt til portene åpner igjen.
  • I en overgangsfase vil en vekter være til stede mens toget passerer.

 Følg varslingen slik at farlige situasjoner ikke oppstår

Riisnæs henstiller alle om å følge varslingen og ikke ta sjanser på å «komme seg igjennom».
– Planovergangen er mellom 60-70 meter lang med port i hver ende. Det er derfor svært viktig at syklistene følger varslingen.