Nå kan sykkelveien med fortau tas i bruk på hele strekningen fra Minde Allé til Fabrikkgaten.