Burchard Jessen i arbeid. Han var en av Bergens mest produktive journalister og forfattere.