Gaselle Gjendal sammen med andre medvirkende på plakat forCirkusrevyen 1946