Maartmannshuset på dets opprinnelige sted ved Lille Lungegårdsvann Fra boken Gamle borgerhus i Bergen.