Syv nybygg mellom Campbells og Portalen gjør Damsgårdssundet komplett

Mellom 2019 og 2022 ventes disse syv byggene oppført mellom Campbells (til venstre) og Portalen. Illustrasjon Artec.

Når disse syv byggene mellom Campbells og Portalen ved Damsgårdssundet Nord er oppført, er hele sjøfronten mellom Solheimsviken og Puddefjordsbroen fornyet.

På nyåret kommer et prosjekt nord for Campbells, med 40 leiligheter fordelt på to bygg, ett på seks og ett på syv etasjer. Leilighetene vil variere fra like under 50 kvm til ca. 115 kvm. Toppetasjen i hvert bygg vil få «penthouse»-leiligheter i sjøfront, med egne takterrasser.

På bakkeplan mot Damsgårdsveien kommer det næringslokaler på bakkeplan, ut mot Damsgårdsveien. Med en byggeperiode på ca. 20 måneder regner BOB med at byggene skal kunne stå innflyttingsklare årsskiftet 2020-2021.

Dette prosjektet nord for Campbells blir presentert på nyåret. Damsgårdssundet2. Det vil få 40 leiligheter fordelt på to bygg. Illustrasjon Artec.

Prosjektet sett fra Damsgårdssundet. Det får leiligheter fra like under 50 kvm til ca. 115 kvm. Illustrasjon Artec.

Senere skal det komme ytterligere tre byggeprosjekter videre nordover, slik at en til sammen vil få syv nye bygg mellom BOB-prosjektene Portalen og Campbells. Målet er å få til en suksessiv utbygging av hele området fra 2019 til 2022 – litt avhengig av markedssituasjonen.

Bygningene vil preges av variasjon i arkitektonisk uttrykk, men skal stå til hverandre – for å skape en dynamikk og spenst. Det legges til rette for uterom med god kontakt mellom sjøen og gatene.

Den gamle bebyggelsen i Damsgårdsveien mellom Campbells (den innpakkede huset til venstre) og Portalen (det orange huset til høyre) er fraflyttet. Klikk for større oppløsning!