Haabets Stjernes forsamlingslokale på Krohnsminde ble tatt i bruk 22. september 1895