Bergens Knappefabrikk, omtale i Det Norske Næringsliv, Bergen 1945.