Bergens Knappefabrikks annonse i Adressebok for Hordaland fylke og Bergen 1953-54