Haukelandsveien 48 slik det ser ut i dag. Foto Google Maps.