Brev sendte fra Svanevikens Pølsefabrik AS 7. mars 1924.