Informasjon om Ivar Aug. Bye i Merkantilt biografisk leksikon.