Interiør i Svanevikens Pølsefabrik AS. Atelier KK 1927. Nyere Kk-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.