Svanevikens Pølsefabrik AS i 1927. Interiør av fabrikken. Med vogn, drivrem og kjøtt. Atelier KK, KK-ymse, Billedsamlingen, Universitersbiblioteket i Bergen.