Knut Bergslien tegnet Strømmøllen og traktørstedet i 1850