Utsnitt av kart fra 1868. Strømmøllen er det hvite huset på venstre side av Nygårdsbroen.