Fabrikkbrann. Oppslag i Aftenposten 14. april 1925.