Fagerheims fabrikker AS. Maskinsal for valsing og kapning av hamp 1922. Atelier KK.