Fagerheims Fabrikker mellom 1935 og 1939. Widerøes Flyveselskap As. Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.