Snøreloftet i andre etasje i reperbanen i 1922. Foto Ateler KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.