Fra fem postombæringer daglig til én i uken

Postbudene gikk ut fra posthuset i sentrum, i bakgrunnen, oppført 1892-96. Foto Knud Knudsen 1898-1904. KK-Klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Konsernsjefen i Posten tror det kan ende med postombæring én gang i uken.  I Årstad har det vært postombæring i 128 år. 6. juli 1890 startet daglig postombæring med landpostbud i Årstad. I Bergen sentrum var det da fem daglige postombæringer i indre strøk og to i ytre! Søn- og helligdager var det én postombæring.

Landpostruten i Damsgårdsveien startet i 1890.
Dette postkortet utgitt av A. J. K., er laget mellom 1890 og 1907. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.
Postbud i hestevogn i Bergen sentrum. Foto Norges Postmuseum.

«Fra postkontoret» er tittelen på en annonse i Bergens Tidende 28. juni 1890. Det opplyses at det fra 6. juli 1890 skulle settes i gang to ruter med landpostbud i Årstad-området. Den ene ruten gikk fra sentrum, utover Laksevåg til Holen, innover til Damsgård, Solheimsvikens verk og tilbake til Bergen. Den andre gikk fra Bergen til Solheimsviken, Kronstad, Haukeland, Årstad, Fagerås, Minde, Solheim og tilbake til Bergen. Det står ikke noe iannonsen om det var postombæring på søn- og helligdager.

 

Annonse i Bergens Tidende 28. juni 1890.

Budene skulle gå fra postkontoret hver dag, inntil videre «omtrent ½ 9 formiddag». Det skulle settes opp postkasser ved Krohnvikens Bryggeri, ved Døschers landsted, ved fergebryggen samt ved Gravdalsveiens utmunning i Laksevåg, øverst i Solheimsvikens hovedgate, i nærheten av Krohnstad, ved Haukeland og ved Minde.

– Tømming vil skje idet landpostbudet passerer forbi. Kassene nederst i Solheimsviken og ved Laksevåg fergebrygge tømmes kl. ½ 5 ettermiddag, het det i kunngjøringen.

Tok imot bestilling på avisabonnement

Porto var som for innenbys post. Budene tok også med seg rekommanderte forsendelser og verdiforsendelser, men kun på mottaker eller avsenders ansvar. Budene kunne også ta imot bestilling på avisabonnement, noe som tyderpå at budene også tok med seg dagens avis. Bud som bodde «i nogen avstand fra veien så at budene ikke godt kan gå innom dem, bør ved veien anbringe private, merkede postkasser», heter det i kunngjøringen.

Postlevering fem ganger per dag

Postkontoret meldte samme dag at postsaker fra 1. juli 1890 og inntil videre ble utbrakt fem ganger daglig i indre strøk: omtrent klokken ½ 9, 12, 4, ½ 6 og 7. Ytre strøk fikk post omtrent klokken ½ 9 og 4. Søn- og helligdager var det post kun klokken «½ 9 formiddag». Bypostbrev ble utbåret samtidig med utenbys post. Postkassene i indre strøk ble tømt hele seks ganger daglig i indre strøk og to i ytre.

Til ytre strøk ble regnet Sandviken utenfor Rothaugen, Kalfaret, Fløen og Kalvedalsveien.

Det eldste bilde av postbud i Bergen på Universitetsbibliotekets billedsamling er dette fra Sandviken, tatt av Atelier KK 1933-34.
Postbil i Bergen trolig på 1920-tallet.
Foto Atelier KK, KK-ymse, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Postens historie i Norge: