Det eldste bilde av postbud i Bergen på Universitetsbibliotekets billedsamling er dette fra Sandviken, tatt av Atelier Kk 1933-34.