Postbudene gikk ut fra posthuset i sentrum, i bakgrunnen, oppført 1892-96. Foto Knud Knudsen 1898-1904. KK-Klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.