På dette kartet fra 1865 ser vi Fløenbekken renne ut i Store Lungegårdsvann mellom Kalfaret og Fløen. Mest sannsynlig var det her Johan Gørbitz fant motivet til sitt maleri fra 1837.