Dette bildet av Slettebakken hovedgård tok Olaf Andreas Svanøe omkring 1900. Gården var i slektens eie fra 1829 til 1908. Foto Universitetsmuseet i Bergen.